Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

BOSCH FORT, Maria

  • NOM: BOSCH FORT, Maria
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Guimerà (Urgell), 1909
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 14 d'octubre de 1936
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Religiosa teresiana que estudiava el 2n curs de Magisteri i que, degut a la necessitat de mestres que tenia la Generalitat, va ser adscrita com a mestra interina al Grup Escolar Renaixença. En aquest centre va amagar la seva professió religiosa, però es mig sabia, i va tenir el suport del mestre Pere Menéndez-Arango, president comarcal de la FETE, per poder continuar mantenint clandestina la seva condició. Atesa la seva condició de religiosa, va obtenir els informes favorables de la Falange i de l’ajuntament franquista de Manresa, cosa que li va permetre superar l’expedient de depuració i acabar els seus estudis de Magisteri.