Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Documents generals de mestres

s/d: Llista de mestres de Manresa, amb el seu corresponent sou i escola on exercien. (Arxiu Municipal de Manresa) 


 

19/2/1935: acta per la qual es van reunir tots els mestres nacionals de Manresa per tal de nomenar un vocal mestre i una vocal mestra que havien de participar al Consell Local de Primera Ensenyança. Van ser escollits per aquest càrrec Aparici Jané Vila, amb 35 vots, i Rosa Delhom Brugués, també amb 35 vots. (Arxiu Municipal de Manresa)

31/08/1935: document on es notifica el cessament de Jesús Abras Paronella com a mestre interí del Grup Escolar Renaixença i el nomenament de Ricardo Molner Gimeno com a director d'aquest centre. (Arxiu Comarcal del Bages)

26/09/1935: document en el qual el Consell Local de 1ª Ensenyança notifica a l'alcalde de Manresa el cessament dels mestres Josepa Cabanes Capdevila, Jesús Abràs Paronella, Catarina Vich Aguilera, Ramon Valls i Valls, Assumpció Asencio Garcia, Rosa Virgili Isern, Sadurní Arrufat Cros, i la presa de possessió Assumpció Rovira Tenas, Ricardo Molner Gimeno, Maria Teresa Broto Sans, Josep Mir Fabrech, Maria Llaveries Viladomiu i Pere Menéndez-Arango. (Arxiu Comarcal del Bages)

20/12/1935: document on el Consell Local de 1ª Ensenyança notifica a l'alcalde de Manresa que Jaume Roigé Simón no presta serveis, la mort del mestre Emili Ortiga Sardà, i la presa de possessió dels mestres Emili Bruno Bages i Pau Ruiz Marquina. (Arxiu Comarcal del Bages)

28/03/1936: document en el qual el Consell Local de 1ª Ensenyança notifica a l'alcalde de Manresa el cessament dels mestres Teresa Bonal, Emili Bruno Bages, Josefa Mª Bara Sanz, Josep Mir Fabrech, Josepa Riera Vives, i la presa de possessió de Jaume Roigé Simón, Mercè Boté Puiggròs, Rosa Borràs Llauradó, Teófilo Anguiano Diago i Maria Dolors Mas de la Fuente. (Arxiu Comarcal del Bages)

28/03/1936: informe, signat pel secretari de l'Ajuntament de Manresa, que dóna la relació de professors cessats i dels mestres nomenats en el darrer trimestre. (Arxiu Comarcal del Bages)

23/7/1937: organització d'un curs de català per a mestres de Manresa i comarca per obtenir el Certificat d'Aptitud. (Arxiu Comarcal del Bages)

30/8/1937: llista de mestres que treballaven al Grup Cardener (Convent de Sant Francesc). (Arxiu Municipal de Manresa)

31/8/1937: llista de mestres que treballaven al Grup Escolar Natura (Escola dels Germans de la Doctrina Cristiana). (Arxiu Municipal de Manresa)

   

31/8/1937: mestres i aules que hi ha al Grup Macià. (Arxiu Municipal de Manresa)

   

Sense data i 12/9/1937: llista de mestres que treballaven al Grup Escolar n. 2 (Casa Caritat). (Arxiu Municipal de Manresa)

 

10/2/1938: llicències concedides a les mestres Maria Bonvehí Vila i Montserrat Portella Vallès. (Arxiu Municipal de Manresa)

20/12/1938: petició que fa el Conseller de Cultura d'inclusió a la nòmina de casa-habitació de les mestres Teresa Galiay Boix i Rafaela Sin Sanuy. (Arxiu Comarcal del Bages)

Febrer de 1939: llistes de mestres que s'havien presentat al nou ajuntament franquista. (Arxiu Municipal de Manresa)