Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

ESPADA CRISTÓBAL, Purificación

  • NOM: ESPADA CRISTÓBAL, Purificación
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Santiago de Compostela (A Coruña), 1914
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1 d’abril de 1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Cardener
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Va arribar a Manresa a finals de 1936, juntament amb la seva germana Pilar, com a refugiada de la província de Madrid, on havia estat mestra substituta del poble de San Martín de Valdeiglesias i detinguda pels escamots republicans en esclatar la Guerra Civil. Igual que la seva germana Pilar, es va negar a fer xerrades per animar els soldats franquistes hospitalitzats a lluitar per la República. En la depuració va obtenir informes favorables de la Falange i de l’ajuntament franquista de Manresa.