Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

FORTUNY RIERA, Rosa

  • NOM: FORTUNY RIERA, Rosa
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Sallent (Bages), 1918
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 24 de gener de 1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Natura
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Fins al 19 de juliol de 1936 es dedicava a fer classes particulars i estudiava lliure la carrera de Filosofia i Lletres. El 24 de gener de 1937 és nomenada per la Generalitat mestra interina del Grup Natura, malgrat no tenir la carrera de Magisteri, per cobrir la urgent necessitat de mestres públics.