Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

GABRIEL AGUILAR, Josep Maria

  • NOM: GABRIEL AGUILAR, Josep Maria
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Barcelona, 1911
  • ANY D’OPOSICIONS: 1933
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Barcelona
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 15/11/1934
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Sembla que pertanyia a Esquerra Republicana de Catalunya i es va destacar per les seves idees republicanes. El 1932 va ser nomenat mestre interí en una escola del Patronat Escolar de Barcelona. Va formar part del primer claustre de mestres del Grup Escolar Renaixença. Era un mestre que aplicava les tècniques Freinet a la seva classe i era membre de la Cooperativa Española de la Imprenta Escolar. Va ser director de les colònies escolars de Berga l’estiu de 1936.

  • Durant la guerra civil es va mostrar contrari als actes violents dels escamots revolucionaris i va ser mobilitzat per l’exèrcit republicà. Al final de la Guerra Civil no va sol·licitar el reingrés ni l’obertura de l’expedient de depuració. En data 9 de desembre de 1940 el Ministerio de Educación Nacional el va separar definitivament del servei com a mestre nacional.