Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

LLASERA SALA, Teresa

  • NOM: LLASERA SALA, Teresa
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Manresa, 1906
  • ANY DE TITULACIÓ: 13/10/1925
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Sempre dins el municipi de Manresa
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1925
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: El Guix
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Va estudiar el Magisteri a l’Escola Normal de Barcelona mentre estava interna al Pensionat del Sagrat Cor de Sarrià. Des de 1929 va fer de mestra de la barriada del Guix, a l’escola que pertanyia a la fàbrica d’Eusebi Bertrand i Serra. El 15 de maig de 1937 és nomenada mestra interina pública a la mateixa escola, en ser suprimides les escoles de patronat. Gràcies als informes favorables de la Guàrdia Civil i de l’ajuntament de Manresa, que la qualifiquen de persona d’idees dretanes, supera sense problemes la depuració. Al febrer de 1939 continuà de mestra a l’escola del Guix amb l’autorització d’Eusebi Bertrand i Serra. Posteriorment, al 1972, va obrir l'escola "Liceu Infantil" a Manresa.