Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

MATAMALA BARNET, Ildefonsa

  • NOM: MATAMALA BARNET, Ildefonsa
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Barcelona, 1891
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1/3/1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Catalunya
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Abans de la guerra civil feia de mestressa de casa i vivia a Madrid. Després d’enviudar, va venir a viure a Manresa, d’on procedia la seva mare, la qual estava molt malalta, juntament amb els seus fills. Per subsistir econòmicament, va entrar com a mestra interina de la Generalitat al Grup Catalunya. Tenia una marcada ideologia dretana i, en la depuració de 1939, va obtenir bons informes de la Falange i de l’Ajuntament de Manresa.