Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

MOLNER GIMENO, Ricardo

 • NOM: MOLNER GIMENO, Ricardo
 • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: València, 1894
 • ANY D’OPOSICIONS: 1918
 • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: San Javier (Múrcia), Madrid
 • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1 de setembre de 1935
 • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
 • RESSENYA BIOGRÀFICA:

  Mestre valencià que, abans de ser destinat a Manresa, va ser militant de la Unión Patriótica durant la dictadura del general Primo de Rivera i que va treballar a San Javier (Múrcia) on va ser regidor durant 3 anys. Entre els anys 1931 i 1935 va treballar a Madrid,  on es va adherir al partit Renovación Española, un partit de dretes que defensava els interessos de les classes altes i que es definia com a partit monàrquic. Va ser destinat a Manresa l’1 de setembre de 1935 com a director del Grup Escolar Renaixença. El seu tarannà, com a director, no s’adeia gaire amb el progressisme de la majoria dels mestres de l’escola. El diari “El Dia” del 26 de març de 1936 denunciava que obligava a parlar en castellà els seus alumnes. Segons manifestacions de mestres del Renaixença, depenent amb qui parlava, es mostrava tan aviat de dretes com d’esquerres.

  Un cop acabada la Guerra Civil va superar favorablement el procés de depuració amb data 26 de desembre de 1939 i va continuar sent director del Grup Escolar Renaixença amb el vist-i-plau de les noves autoritats franquistes fins a l’any 1944 en què va agafar una excedència i va plegar del centre. Al 1941 va publicar Amanecer, un llibre per a l’aprenentatge de la lectura.