Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

MONTAGUT SIMÓ, Carme

  • NOM: MONTAGUT SIMÓ, Carme
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Manresa, 1910
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Berga, de l’1/11/1933 a 15/7/1934
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 7 de desembre de 1936
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Mestra interina contractada per la Generalitat. En la depuració del 1939 va obtenir informes favorables de la Falange i de l’ajuntament de Manresa. A l'any 1941 exercia de mestra interina.