Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

PIQUÉ BARTOLOMÉ, Carme

  • NOM: PIQUÉ BARTOLOMÉ, Carme
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Barcelona, 1918
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 7/1/1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Natura
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Fins a l’esclat de la Guerra Civil, el 19 de juliol de 1936, estava estudiant Magisteri al col·legi de les mares Mercedàries de Barcelona. Degut a la urgent necessitat de mestres que tenia la Generalitat, és una de les persones que és nomenada mestra interina a l'octubre de 1936 sense haver acabat la carrera. Va obtenir informes favorables de la Falange, de la Guàrdia Civil i de l’Ajuntament de Manresa en la seva depuració.