Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

PRUNÉS PLANAS, Montserrat

  • NOM: PRUNÉS PLANAS, Montserrat
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Manresa, 1916
  • ANY DE TITULACIÓ: 1935
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 22 de maig de 1937
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Mestra que era filla de Domingo Prunés Miquel, regidor del Partit Tradicionalista de l’ajuntament de Manresa de 1920 a 1931 i que després va ser el primer alcalde franquista de Manresa, entre els anys 1939 i 1943. Des de l’any 1923 pertanyia a l’Asociación de Margaritas, filial del Partit Tradicionalista i, a l’any 1939, es va enquadrar a les files de la Falange Tradicionalista y de las JONS, en la secció de “Frentes y Hospitales”, que era la secció de la Falange dominada pels tradicionalistes i on havia militat el seu pare quan va fugir a la zona franquista. No cal dir que va obtenir tots els informes favorables per superar la depuració. El 24/7/1939 el seu pare va enviar, com a Alcalde de Manresa, la petició al Cap de la Secció Administriva de 1ª Ensenyança perquè fos nomenada per ocupar com a propietària definitiva alguna de les places de mestres nacionals que quedaven vacants a Manresa i va tornar a treballar al Grup Escolar Renaixença, en aquell moment anomenat "Generalísimo Franco". Al 1948 era secretària, a Manresa, de la Congregación Mariana del Magisterio.