Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE MUÑOZ-QUIRÓS, Josefa

  • NOM: RODRÍGUEZ-MANZANEQUE MUÑOZ-QUIRÓS, Josefa
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Campo de Criptana (Ciudad Real), 1912
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1 d’agost de 1938
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Catalunya
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Monja dominica que va haver d’abandonar els hàbits i fer de mestra interina al Grup Catalunya degut a la incautació dels centres religiosos. Va obtenir informes favorables tant de la Falange com de l’ajuntament de Manresa en la depuració que es va produir a l’any 1939.