Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

SELVAS CARNÉ, Maria

  • NOM: SELVAS CARNÉ, Maria
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Sant Mateu de Bages, 1894
  • ANY DE TITULACIÓ: 1920
  • ANY D’OPOSICIONS: 1923
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Caseres, Montesquiu i Sta. Margarida de Montbui
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 10 de novembre de 1936
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Escola de nenes del Poble Nou
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Mestra que era germana del polític Joan Selves Carner, però amb qui no compartia gens la ideologia republicana. Era una persona molt religiosa i amant de l’escola tradicional, absolutament contrària a la coeducació i a l’escola laica. A l’inici de la Guerra Civil feia de mestra al poble de Santa Margarida de Montbui; el 28 de setembre de 1936 el comitè revolucionari del poble li ordenà abandonar l’escola degut a l’ensenyament religiós i tradicional que hi donava. Aleshores es va traslladar a Manresa, on va obtenir una plaça interina a l’escola de nenes del Poble Nou. Allà, malgrat l’expressa prohibició de fer-ho, ensenyava d’amagat la doctrina cristiana a les seves alumnes. Degut a aquests antecedents, va obtenir uns informes totalment favorables de la Guàrdia Civil, l’Església, l’Ajuntament i l’Asociación Católica de Padres de Família i va superar sense problemes el procés de depuració, essent confirmada en el càrrec pel Ministerio de Educación Nacional el 2 de desembre de 1939.