Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

TOMÀS SUADES, Assumpció

  • NOM: TOMÀS SUADES, Assumpció
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Manresa, 1916
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 9 de desembre de 1936
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Renaixença, Grup Natura i Grup Escolar Cardener.
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Va exercir de mestra substituta al Grup Natura i posteriorment, al 1938, va ser nomenada mestra propietària al Grup Escolar Cardener. Va obtenir informes favorables de la Guàrdia Civil i de l’ajuntament franquista de Manresa en la depuració que es va produir un cop acabada la Guerra Civil.