Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

TRAPÉ CARRERA, Antònia

  • NOM: TRAPÉ CARRERA, Antònia
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: St. Fruitós de Bages, 1 de febre de 1912
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Navàs, Espinalbet i Barcelona
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 1 de gener de 1938
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Escolar Llibertat
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    Mestra interina a Navàs del 7/11/1932 al 30/7/34 i a Espinalbet del 25/4/35 al 25/1/36. Nomenada mestra de la Generalitat l’11/1/37 a Barcelona, fa una permuta i ingressa al Grup Escolar Llibertat. A l'any 1978 continuava en actiu com a mestra.