Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Portada

Aquest web permet accedir a una informació fins ara inèdita: les persones que, en un moment o altre de la Guerra Civil, van ser acollides a Manresa com a refugiats.

A partir de la consulta de documentació procedent sobretot de l’Arxiu Comarcal del Bages (ACBG), hem elaborat un cens amb les dades de 2.378 persones  –dones, infants i ancians en la seva majoria- que, procedents de diferents punts de l’Estat, van haver de fugir dels seus llocs de residència a causa de l’avenç de les tropes franquistes.

Aquesta informació aboca llum sobre un dels aspectes fins ara menys estudiats de la guerra a la capital del Bages. La llista –que també permet efectuar cerques individuals- il·lustra no tan sols un dels drames que va viure la població civil, sinó també l’esforç que, amb graus diversos, va portar a terme Manresa per donar acollida a una massa humana que, a mesura que anaven passant els mesos, va acabar superant totes les previsions, fins a desbordar la capacitat d’ajuda de la ciutat.

Associació Memòria i Història de Manresa

Manresa, gener de 2015