Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Els noms: cens dels refugiats de la guerra civil a Manresa

Per tal de facilitar-ne la consulta, el cens dels refugiats a Manresa es pot visualitzar a través del llistat que es desplega en aquest mateix apartat, des d’on es poden efectuar també cerques individuals per noms i cognoms. En la transcripció dels noms de pila s'ha respectat la grafia -en català o en castellà, segons els casos- en què apareixen a la documentació original.

Com s’ha indicat, la informació que hi apareix s’ha extret de les diferents fonts documentals a què ha tingut accés l’Associació Memòria i Història de Manresa. Cal advertir que en força casos aquesta documentació presenta incoherències, fet que segurament s’ha d’atribuir a les contingències derivades de la guerra. Per aquest motiu, us agrairem que ens comuniqueu qualsevol error que hi detecteu, sigui per inexactituds en les dades recollides, sigui per omissions, sigui pel desig exprés de respectar la privacitat d’algunes informacions. Podeu fer arribar les vostres observacions al correu memoria@memoria.cat.