Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abadía Alayeto, Rafael

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Almuniente
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
60
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Jornaler
Lloc de procedència: 
Alcubierre
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
04/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
La Catalana (Villa Roseta)
Estada: 
5 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"