Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alegre Cereza, Pere

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Fonz
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
72
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Peó
Lloc de procedència: 
Mequinensa
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
15/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Remeix de Baix, 7, 2n
Observacions: 
Altres: Pilar Coscujuela Monclús (60).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"