Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alabeni Domènech, Llucià

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
12
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Josepa Andraiz Domènech
Data d’arribada: 
02/05/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"