Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abenoza Grau, Antonia

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Montsó
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
79
Estat civil: 
Vidu/a
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Montsó
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
18/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
J. Arters, 18, 1r
Observacions: 
Fills: V. Monter Abenoza (1), A. Monter Abenoza (14), C. Monter Abenoza (12), V. Monter Abenoza (9), A. Monter Abenoza (6), S. Monter Abenoza (4) i J. Monter Abenoza (1). Altres: Agustín Monter Pueyo (49) i Teresa Abenoza Grau (40).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"