Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abril Gómez, Consol

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Cebadas
Província de naixement: 
?
Edat complerta: 
23
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Terol
Província de residència: 
Terol
Nom del cap de casa: 
Petra Maicas Martín
Data d’arribada: 
01/02/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Selves i Carner, 25, 2n, 2ª
Estada: 
5 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"