Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abades Calvo, Cristina

Gènere: 
Dona
Nom del cap de casa: 
Francisco Valdés López
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
09/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Av, 14 d'Abril
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"