Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abadía Laglera, Francesca

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Zuera
Província de naixement: 
Saragossa
Edat complerta: 
34
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
14/07/1938
Població de destinació: 
Manresa
Estada: 
5 mesos
Observacions: 
Familiar que porta: Agustina Gordo Abadía (8 anys, natural de Lleida).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"