Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alboleda Mateo, Elvira

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
12
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Ricard
Nom de la mare: 
Eugènia
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Puente Vallecas, 113, 2n
Província de residència: 
Madrid
Nom del cap de casa: 
Ricard
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Grup escolar o institució de què procedeix:: 
El Republicà-Mediodía 113
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Cardona, 62
Observacions: 
Persona que l'acull: Artur Prat. "Baixa per traslladar-se a Rubí. 30-12-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid