Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Abarca Bustio, Pepito

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
6
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Soledad Bustio Blanco
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare?
Lloc de procedència: 
Arriondas
Província de procedència: 
Astúries
Data d’arribada: 
29/09/1937
Adreça de destinació: 
B. Pobres
Observacions: 
Nom esmenat per defunció (1-9-38).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord".