Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Adell Silvestre, Alfonso

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Mequinensa
Província de naixement: 
Saragossa
Edat complerta: 
50
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Pagès
Lloc de procedència: 
Mequinensa
Província de procedència: 
Saragossa
Data d’arribada: 
10/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Santpedor, 16
Estada: 
5 mesos
Observacions: 
"Baixa per acollir-se al acionament de la població civil. 12-7-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"