Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alegre Cereza, Carmen

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Barbastre
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
24
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Barbastre
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
15/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Remei de Baix, 7, 2n
Observacions: 
Fills: Diego Herrero Alegre (3), Rosita Herrero Alegre (5) i Anita Herrero Alegre (1).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"