Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Agás , Raimunda

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Ontinyena
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
67
Nom del cap de casa: 
Francesc Roda Calvete
Lloc de procedència: 
Ontinyena
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
11/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Blanqueig Vinyes, 20, 7
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"