Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Adunan , Inés

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
76
Nom del cap de casa: 
Pablo Ortiga
Lloc de procedència: 
Ontinyena
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
11/04/1938
Adreça de destinació: 
Blanqueo Viñas
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"