Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aillón Del Pozo, Filomena

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Palència
Província de naixement: 
Palència
Edat complerta: 
38
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Barcelona
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
11/05/1938
Observacions: 
Fills: Ramón Vall Aillón (6), José Vall Aillón (4) i Ventura Vall Aillón (23 mesos). Altres: Teresa Vall Rius (50).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"