Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alfaro Barruell, Antoni

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
84
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Miquela Alfaro Escalera
Parentiu respecte al cap de casa: 
Filla
Lloc de procedència: 
Tardienta
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
24/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Prop Cementiri
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"