Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alandi Petit, Encarnació

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
66
Estat civil: 
Vidu/a
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Barcelona
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
01/11/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Pujada Roja, 17, baixos
Observacions: 
Familiars: Ramona Estrada Carulla (46, Lleida).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"