Activitats comercials de promoció

A partir de la inauguració dels grans magatzems a la plaça de Sant Domènec a l’any 1904, els Magatzems Jorba van anar guanyant protagonisme en el comerç manresà, sobrepassant en vendes els Magatzems Gras de la plaça Major, els quals eren els seus directes competidors. Es pot afirmar que Magatzems Jorba va ser el centre comercial de referència del Bages entre els anys 1910 i 1970. Els Magatzems Jorba de Manresa mostraven el seu caràcter capdavanter introduint totes les noves tècniques comercials que podien incentivar les vendes: el preu fix, les vendes massives d’un producte a baix preu, les campanyes de promoció, abans de la guerra civil; després de la guerra civil es van introduir els obsequis i sorteigs, les exposicions de llar i decoració, la temporada de rebaixes, etc.