Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

RUFAS CLAVERA, Felisa

  • NOM: RUFAS CLAVERA, Felisa
  • LLOC I DATA DE NAIXEMENT: Azlor (Osca), any 1885
  • ANY D’OPOSICIONS: 1906
  • DESTINACIONS ANTERIORS A MANRESA: Cretes, Vall-de-roures, Terol, Borja i Saragossa
  • DATA DE PRESA DE POSSESSIÓ I EXERCICI A MANRESA: 30 de gener de 1916
  • ESCOLA ON TREBALLAVA DURANT LA REPÚBLICA: Grup Bonavista
  • RESSENYA BIOGRÀFICA:

    A Manresa, al 1920 va ser nomenada directora de l'escola graduada de nenes situada al col·legi de Sant Ignasi. Va ser membre de l'Asociación Española de la Imprenta Escolar, associació que aplicava les tècniques Freinet a l'escola. Tot i això,  durant el període republicà es mostrà contrària a l’escola laica i a la coeducació; superà sense obstacles el procés de depuració amb tots els informes favorables, i va ser confirmada en el càrrec de directora del Grup Bonavista el 30 de desembre de 1939. A l’any 1948 continuava essent directora d’aquesta escola, en aquell moment anomenada “Escuela Nacional Padre Algué”.