Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Rufas Clavera, Felisa

 

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de la mestra Felisa Rufas Clavera i acreditació que presenta el 15/2/1939 a les autoritats franquistes com a mostra d’haver exercit com a directora de l’escola graduada de nenes de la Bonavista de Manresa i com  a mestra a Manresa des de l’1 de juny de 1916. (Archivo General de la Administración / Arxiu Municipal de Manresa)

       

Selecció de fulls del sumari judicial de Felisa Rufas Clavera. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer)