Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Colònies escolars

     

13/5/1931: proposició de la Comissió de Cultura sobre l’organització de les colònies escolars de l’estiu de 1931. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
 
 
 
 
 
   

1931: memòria de les colònies escolars de 1931 editada per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament on es fa el resum de l’organització, dels  resultats respecte a la salut dels infants, de les activitats, i de l’alimentació de les colònies escolars efectuades a Moià a l’any 1931. La tanda dels nens hi anà del 20 de juliol al 17 d’agost, acompanyats pel mestre Amadeu Miralles Bonvehí; i la tanda de les nenes, del 18 d’agost al 14 de setembre, acompanyades de la mestra Concepció Guri Martí. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

1932: memòria de les colònies escolars de 1932 editada per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament on es fa el resum de l’organització, activitats i un estudi mèdic molt complet del nens i les nenes que van anar de colònies a Berga a l’any 1932. Es va fer una primera tanda del 13 de juliol al 9 d’agost i una segona tanda del 12 d’agost al 9 de setembre, acompanyats pels mestres Amadeu Miralles Bonvehí i Concepció Guri Martí respectivament. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1932: diari de les colònies escolars municipals de 1932 de la tanda de nenes de la colònia escolar de Berga, organitzada per l’Ajuntament de Manresa, que explica les activitats de cada dia. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

8/4/1932: introducció a l’informe sobre les colònies de 1931 i proposta econòmica per a les colònies de 1932 presentat per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

18-6-1932: nota pública de la Comissió de Cultura on fa saber que no atendrà recomanacions particulars sobre els nens que poden anar a les colònies escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1933: diari de la primera i segona tandes de les colònies escolars fetes a Berga l’estiu de 1933, organitzades per l’Ajuntament de Manresa, on s’expliquen les activitats fetes durant el dia. També s’hi pot veure una selecció de treballs dels alumnes impressos amb la impremta escolar seguint el mètode Freinet. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

14/9/1933: carta d’agraïment i reconeixement dels pares i mares dels nens que van prendre part en les colònies d’estiu de 1931, 1932 i 1933 a la comissió de cultura pro colònies i al mestre-director, senyor Amadeu Miralles Bonvehí, per la tasca feta. (Arxiu Comarcal del Bages)

Ordre municipal de Governació al Director del Cos Mèdic Municipal perquè es facin les revisions mèdiques i fitxa mèdica d’un alumne que anava a les colònies escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

       

Llistes d’una de les tandes de nens i nenes que anaven a les colònies escolars, organitzades per l’Ajuntament, de Pineda de Mar i Berga els anys 1932 i 1936, amb els pesos i mides toràciques. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

8/3/1934: carta de Marcel·lí Ventura, en nom de l’Ajuntament de Pineda de Mar, dirigida al president de la Comissió de cultura de Manresa per felicitar-se en acollir de nou les colònies escolars manresanes. Ventura destaca la tasca duta a terme en les últimes colònies pel mestre Jaume Quadrat: “treballador incansable, una alegria per Pineda que tornés”. (Arxiu Comarcal del Bages)

       
       

Petició d’ajuts per a les colònies escolars municipals i contribució que hi fan l’Associació de Dependents de Comerç, el Sindicat Musical, el Centre d’Esports Manresa; Indústries i Magatzems Jorba, l’Associació de Fondistes i Cafeters, el Sindicat Únic “Luz y Fuerza”, l’Agrupació de Pescadors, el Partit Socialista Obrer i subscripcions personals; també s’hi pot veure una factura d’espardenyes per als nens de colònies lliurades per l’espardenyeria d’Ignasi Dalmau Arañó. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

s/d: notificació de la donació de pasta de dents per a cadascun dels participants a les colònies escolars per part del Laboratori Julià de Vilanova i la Geltrú, gràcies a les gestions de Francesc Vall-Llossera. (Arxiu Comarcal del Bages)

30/6/1935: petició  de Josep Vives Coll, com a vice-president de l’Associació de Pares de Família de Manresa, a la Comissió de Cultura de l’Ajuntament perquè les colònies organitzades per a les escoles confessionals s’integrin dins les colònies escolars de l’Ajuntament de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

22/5/1936: carta de Marcel·lí Ventura, propietari de la casa on es feien les colònies escolars de Pineda de Mar, al Conseller de Cultura Josep Torra. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

17/6/1936: pressupost de les colònies escolars i resum d’ingressos i despeses de les colònies i les semicolònies. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

22/6/1936: petició de la mestra de l’escola del Guix, Teresa Llasera Sala, perquè puguin anar a les colònies alumnes necessitats de la seva escola. (Arxiu Comarcal del Bages)

1936: aportació de la Caixa d’Estalvis de Manresa, d’Acció Catalana Republicana i del  Partit Socialista Unificat de Catalunya a les colònies escolars, i llistat de les entitats que n’han rebut propaganda. (Arxiu Comarcal del Bages)

       
       

Bases dels concursos per a ser mestre director de les colònies escolars els anys 1931 i 1936;  instàncies presentades pels matrimonis de mestres Laureà Vilalta Realp i Pepeta Mata de Vilalta; Joan Ferrer Cases i Assumpció Rovira Tenas; Llorenç Borràs Cugul i Julita Llop Masqué, i Francesc Montserrat Navau i Rosa Delhom Brugués aspirants al càrrec de mestres directors de les colònies de l’any 1936 i la resolució del concurs del mateix any, segons la qual serien aquests dos darrers mestres els seleccionats. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
 
 
     
 
 
 
   
 

Pla d’actuació per a les colònies escolars d’estiu presentat a la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Manresa pels mestres Francesc Montserrat Navau i Rosa Delhom Brugués, Joan Ferrer Cases, Llorenç Borràs Cogul i Julita Llop Masqué, Josep Maria Gabriel Aguilar, Jaume Rovira. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

28/7/1936: carta de la Comissió de Cultura al mestre Josep Maria Gabriel Aguilar, director de les colònies escolars de Berga notificant-li les dificultats en què es troben aquell moment –feia 10 dies de l’aixecament feixista- i que ja han comunicat a les famílies, a través de ràdio Manresa i el diari El Dia,  que els nens de colònies es troben bé. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

28/7/1936: carta de Josep Torra, Conseller de Cultura , a Francesc Montserrat Navau, director de les colònies escolars de Pineda. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

29/7/1936: carta de Francesc Montserrat Navau, director de les colònies escolars de Pineda de Mar, al Conseller de Cultura Josep Torra. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

s/d: cartell de les colònies escolars, en què l’Ajuntament de Manresa, en nom dels escolars que hi prendran part, demana cooperació per a portar endavant el projecte. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

s/d: diari amb anotacions preses de les vivències de les colònies escolars organitzades per l’Ajuntament de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)