Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Inventaris escolars

 

Febrer-maig de 1933: inventaris dels centres escolars de Manresa següents: escola nacional unitària nº 4 de nens, escola nacional unitària nº 3 de nens, escola de nenes del Sant Ignasi i les diferents escoles ubicades a l’edifici de Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

13/09/1933: carta de l’alcalde accidental de Manresa al cap provincial d’estadística de Barcelona, per la qual li afirma trametre-li el cens d’establiments escolars de la ciutat sol·licitat i els qüestionaris diligenciats de les escoles d’idiomes.  (Arxiu Comarcal del Bages)

     

Inventari de desperfectes per reparar que hi havia a l’escola del Poble Nou. (Arxiu Comarcal del Bages)