Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Franquisme

   

s/d: part d’un informe sobre l’estat de les instal·lacions i dependències escolars després de la guerra. Destaca els desperfectes causats al Grup Escolar Renaixença –llavors Grupo Escolar Generalísimo Franco- i al Grup Escolar Bonavista –llavors Padré Algué- i la necessitat de traslladar a l’edifici del col·legi Sant Ignasi les escoles primàries que fins llavors havien estat a l’edifici de l’Institut. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Febrer de 1939: relació de mestres que exercien a la ciutat abans del cop d’estat franquista del 18 de juliol de 1936 i que s’havien presentat a l’ajuntament: Maria Llaveries Viladomiu, Josepa Riera Vives, Teófilo Anguiano Diago, Teresa Sansa Nequí, Josep Vidal Monge, Enric Morató Alguacil, Guadalupe Jané Cornet, Aparici Jané Vila, Ramon Santacana Minguell, Felisa Rufas Clavera, Josefa Borràs Aragonès, Guadalupe Guisasola Rodríguez, Maria Dolors Mas de la Fuente, Pau Guiu Domingo, Julita Llop Masqué, Rosa Borràs Llauradó, Trinitat Colomina Muzas, Francesca Treserras Mas, Ricardo Molner Gimeno, Francisca de la Usada Isidro, Vicenta Cuende Sierra, Rosa Macau Roig, Maria Teresa Broto Sans, Hermenegild Lladó Bilarrúbies, Àngela Mató Puigmitjà, Maria Garriga Pons, Roser Biel Casals, Concepción Serrano Fernández, Maria Teresa Llorens Malet, Ildefonsa Matamala Barnet, Rosa Biel Casals, María del Olvido Álvarez Álvarez, Montserrat Prunés Planas, Carme Montagut Simó, Josefa Rodríguez-Manzaneque Muñoz-Quirós, Maria Bosch Fort, Ramon Pallàs Prades i Dolors Ribes Grau. (Arxiu Municipal de Manresa)

   

27/06/1939: carta de Francesc Torra Trullàs com alcalde-president accidental de l’Ajuntament de Manresa al “Ministro de Educación Nacional” en què li comunica l’acord de la Comissió Gestora de l’Ajuntament de realitzar, de conformitat amb l’ordre ministerial, el canvi dels noms de les escoles i grups escolars municipals, “con el fin de que su nombre responda plenamente a los ideales del Glorioso Movimiento Nacional”. Així, el Grup Escolar Renaixença passa a ser Grupo Escolar Generalísimo Franco; el Grup Escolar Bonavista, Padre Algué; el del Parque, José Antonio; l’escola de nens del Poble Nou, San Jaime; l’escola de nenes del Poble Nou, Pilar Primo de Rivera; l’escola de la carretera de Santpedor, Calvo Sotelo; les escoles de Viladordis, Víctor Pradera i l’escola de les Farreres, Sagrada Familia. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

27/06/1939: petició de l’alcalde accidental de Manresa a l’“Inspector Provincial de 1ª Enseñanza”, perquè comuniqui el canvi de nom de les escoles i grups escolars de la ciutat al “Ministro de Educación Nacional”. Amb aquesta finalitat diu facilitar-li un expedient. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

19/09/1939: notificació pública de l’alcalde de Manresa, Domingo Prunés Miquel, en la qual es fa referència a l’obertura de les escoles de primera ensenyança de la ciutat, havent-hi d’assistir els alumnes que ho havien fet fins el darrer curs escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

s/d: circular de la “Inspección Provincial de Enseñanza Primaria” que, davant les denúncies presentades per incompliment, comunica als directors de centres d’educació primària i de Juntes Municipals d’Ensenyament la “terminante prohibición” del règim de coeducació: “sin que pueda justificarse, en ningún caso, por falta o deficiencias del local, o por exceso de matrícula [...] En aquellos centros de Enseñanza Privada que estén autorizados para tener escuela de niños y escuela de niñas, procederán, en todo caso, a la separación absoluta de sexos, en aulas distintas y bajo la dirección pedagógica de profesorado distinto[...] El incumplimiento de lo dispuesto [...] será circunstancia determinante de la clausura de la escuela correspondiente”. (Arxiu Municipal de Manresa)

Documentació relacionada amb les depuracions i informes franquistes

     

14/04/1939?: condicions de depuració del magisteri, entre les que destaca, la necessitat de presentar informes justificants de moralitat i d’adhesió al règim franquista per a exercir. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

Agost de 1939: petició del president de la Comisión Depuradora del Magisterio a l’alcalde de Manresa perquè li proporcioni informació sobre la conducta dels mestres de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

17/08/1939: sol·licitud de Rafael Giménez Gil, conserge de l’Instituto Nacional de Enseñanza Media, a Josep Marcet per tal que intervingui en l’activació de la resolució del seu expedient de depuració, ja que no ha percebut el sou des del 24 de gener darrer, data de l’entrada de les tropes franquistes. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

19/12/1939: relació de personal de l’Ajuntament de Manresa que eren incorporats de nou a la seva feina sense sancions. Entre aquests, hi havia diversos professors de l’Escola d’Arts i Oficis: el prevere Valentí Santamaria Clapers, Ricard Baget Firmat, Montserrat Badal Sala, Dorotea Soldevila Cots, Josep Maria Carreras Yelletisch, el prevere Lluís Torrella Terme, Emili Boix Rovira, Josep Oliveras Marcet, Ramon Garcia Felipe, Lluís Pastor Campoy, Evarist Basiana Arbiell i Anselm Corrons Perramon i els professors de l’Escola Municipal de Música Joan Altimiras Viñolas i Damià Rius Vilella. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

s/d: informe amb la relació dels directors que van exercir a l’Institut manresà durant l’etapa republicana: Josep Maria Casassas Cantó, Josep Cardona Llansola, Aniceto León Garre, Maria Bachs Forné i Josep Martínez Aguado. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

24/07/1939: proposta de l’alcalde de Manresa al jefe de la Sección administrativa de 1ª Enseñanza de la província de Barcelona, per la qual li exposa el nom de diverses candidates perquè ocupin les vacants dels càrrecs de mestres existents a la ciutat (Maria Teresa Llorens, Montserrat Prunés Planas, Maria del Carme Ferrer Roca i Joana Herms Mateu): “además de la aptitud legal y profesional, tienen inmejorables antecedentes religiosos, morales y políticos y son completamente adictas al Glorioso Movimiento Nacional”. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

15/11/1939: notificació de l’alcalde en què comunica que la comissió gestora de l’Ajuntament ha decidit acceptar la renúncia del càrrec de mestra auxiliar del parvulari del Grup Escolar Pare Algué a Antònia Mayor i nomenar, amb caràcter interí, Montserrat López Colillas. (Arxiu Comarcal del Bages)