Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Nova organització escolar

Escoles de primària i secundària

     

30/01/1932: proposta de la Comissió de Cultura a l’Ajuntament de Manresa per tal que arrendi el local número 102 de la carretera de Santpedor per a instal·lar-hi l’escola de nova creació de la barriada del Guix, Creu Guixera i voltants. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

21/2/1932: assemblea en què s’acorda la incorporació de l’Escola Racionalista a l’Ateneu Popular. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

01/03/1932: conveni entre l’Ajuntament de Manresa i Antoni Fàbregues Soler que estableix les condicions de lloguer pels propers cinc anys del local número 102 de la carretera de Santpedor per a instal·lar-hi una escola. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

10/05/1932: acta de l’Ajuntament de Manresa pel qual, davant les necessitats d’edificis destinats a ser centres escolars, es proposa, entre altres mesures, la reconstrucció de l’antic col·legi de Sant Ignasi, la utilització interina de la Residència de la Cova i la instal·lació d’un Politècnicum. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

10/05/1932: informe de l’Ajuntament de Manresa sobre l’estat de l’educació a la ciutat. Entre d’altres conclusions, s’apunta la necessitat de millorar-ne les condicions. Per això, el consistori destina un pressupost extraordinari de 900.000 pessetes per a la construcció i reparació de locals escolars. S’apunta també la necessitat d’un ensenyament politècnic i d’habilitar la Cova de Sant Ignasi com a nova escola –mentre no es construeixen nous locals- per a evitar la concentració a les escoles religioses. Per això es demana permís per a poder-ho fer. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Desembre de 1932 – febrer de 1933: comunicació de l’alcalde de Manresa a l’inspector de primera ensenyança de la província de Barcelona en què li fa extensible l’acord de traslladar l’escola nacional nº 3 de la ciutat, situada a l’edifici de Sant Domènec, a una de les aules disponibles de la planta baixa de l’ala esquerra del grup escolar situat a la plaça Francesc Macià, a causa de les males condiciones de la primera infraestructura. Dos mesos després, la Inspecció Provincial de Primera Ensenyança de Barcelona li notifica l’acceptació del trasllat. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

06/02/1933: notificació de l’Ajuntament de Manresa a Herminio Almendros, inspector de primera ensenyança de Barcelona, per la qual li remet l’acta original de la visita de l’escola de nens de nova creació al Grup Escolar, li sol·licita el trasllat de local de l’escola graduada de nenes i de dues de nens –adjuntant-li l’acord de governació corresponent- i també li comunica la previsió d’acordar la creació d’un parvulari i d’una escola unitària de nenes. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

13/02/1933: comunicació al president del Consell local de Primera Ensenyança de Manresa de l’acord de trasllat a una de les aules de la planta baixa del Grup Escolar, ala esquerra, de l’escola unitària de nens que es trobava al local de Sant Domènec i que regenta interinament el mestre Josep Vallalta Colomer. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

20/02/1933: certificat de l’acord de l’Ajuntament de Manresa de sol·licitar la creació d’una escola nacional de nenes a l’antic col·legi de Sant Ignasi, assumint el consistori el subministrament del mobiliari i material docent i facilitant l’allotjament per a la mestra. El document s’acompanya de la comunicació que l’alcalde de Manresa transmet al ministre d’instrucció pública i Belles Arts per tal de comunicar-li la decisió i sol·licitar-li l’aprovació del projecte. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

2/3/1933: petició d’autorització a l’Alcalde per fer la reunió per renovar la Junta de Govern de la Mútua Escolar. (Arxiu Municipal de Manresa)

10/06/1933: actes d’acord per a la creació d’una escola de nens als baixos de l’edifici del carrer dels Docks (actual Jacint Verdaguer) i un parvulari al xalet annex al citat edifici, després d’avaluar-ne les condicions higièniques, estructurals i pedagògiques. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

6/4/1935: renovació dels càrrecs del Consell Local de Primera Ensenyança. Hi entren els mestres Aparici Jané Vila, com a secretari, i Rosa Delhom Brugués, com a vice-secretària. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

27/11/1935: certificats de Josep Firmat Serramalera, arquitecte municipal, i de Joan Puig i Ball, metge, que confirmen les condicions de solidesa, de seguretat i d’higiene de les aules del col·legi Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Projecte del Consell Local de Primera Ensenyança per crear unes beques perquè els alumnes destacats cursessin l’ensenyament secundari. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

13/3/1936: demanda d’intervenció del Rector de la Universitat de Barcelona feta pel regidor de Cultura de l’Ajuntament sobre els problemes ideològics que provocava que una part del claustre de professors de l’Institut manifestés hostilitat a les idees de la República. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Juny-Juliol 1937: cartes del Centre d’Esports Manresa i el Club Natació Manresa  al Conseller de Cultura sobre l’organització de l’Olimpíada Popular Infantil. (Arxiu Comarcal del Bages)

Juliol 1937: dibuixos fets per nens per al cartell de les Olimpíades Escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

23/9/1937: avís d’Inspecció al Conseller de Cultura de l’ajuntament perquè es continuïn fent classes a les tardes a les escoles de Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

(Sense data): fitxa escolar del Consell Escolar de 1ª Ensenyança per al seguiment de la matrícula escolar. (Arxiu Municipal de Manresa)

Escola d'arts i oficis

 

12/07/1932: projecte de reglament que la Comissió de Governació de l’Ajuntament de Manresa dissenya per tal que l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la ciutat “respongui a les necessitats de l’hora actual i s’ajusti a mètodes pedagògics i a plans d’ensenyament que, per la seva modernitat i eficiència, siguin una garantia per a la formació cultural i professional dels obrers”. Entre les normes més destacades cal apuntar l’establiment del català com a llengua oficial, l’entrada de representants patronals i obrers en la junta directiva i la coordinació de l’escola amb els aprenentatges d’arts i oficis. El reglament és aprovat pel consistori municipal. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

14/9/1932: bases del concurs –oposició per al proveïments d’una càtedra de Gramàtica Catalana i Castellana per a l’Escola d’Arts i Oficis. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

12/08/1933: nomenament d’Evarist Basiana com a secretari de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, Agricultura i Comerç, després de la dimissió del càrrec de Joan Casas Sala. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

 31/07/1933: demanda de subvenció d’Evarist Basiana a l’Ajuntament de Manresa per a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis per “no disposar de mitjans materials per poder desenvolupar llurs inspiracions”. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

21/09/1933: carta de la junta directiva de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manresa que busca unir complicitats socials del món professional al projecte escolar, demanant l’ingrés d’aprenents al centre escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)