Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Material escolar

   

12/05/1933: demanda de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, Francesc Marcet, al president del Patronat de Missions Pedagògiques de Madrid de dos lots de llibres destinats al grup escolar de nens de la plaça Francesc Macià i a l’escola graduada de nenes i al parvulari, situats al carrer dels Docks (actual Jacint Verdaguer). La petició s’acompanya d’una altra instància similar dirigida a l’inspector de primera ensenyança de la zona novena de Barcelona per tal que gestioni el millor possible la demanda dirigida a la instància madrilenya. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

15/05/1933: salutació  del cap del Negociat d’Instrucció Pública de la Generalitat de Catalunya, Josep Vila Miravitlles, al senyor Antoni Esteve. El document també li comunica la concessió de dos lots de llibres a la biblioteca escolar de l’Ajuntament de Manresa i li notifica la propera resolució sobre la instància que demanava subvenció per a les colònies escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

16/05/1933: notificació del cap del Negociat d’Instrucció Pública de la Generalitat de Catalunya de la concessió de dos lots de llibres a la Biblioteca Escolar de  Manresa: “que s’acordin a les finalitats educatives que practica”. (Arxiu Comarcal del Bages)
 

 
 
 
 

Febrer 1934: anotacions del regidor de Cultura Vicenç Prat sobre gestions que calia fer sobre matrícula escolar, reparacions, personal i altres gestions referides a les escoles de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

3/08/1934: petició del departament de cultura de l’Ajuntament de Manresa al pedagog Artur Martorell per tal que li recordi la institució a la qual es poden adreçar per a demanar-li material escolar gratuït. A més, li pregunten quin material se’ls podria proveir referent a la sala de jocs d’infants, la sala de projeccions, el laboratori de física i química, l’ensenyament domèstic, l’educació musical i dibuix i realitzacions del nou Grup Escolar (l’escola Renaixença). (Arxiu Comarcal del Bages)

     

31/12/1934: factura de 17’95 pessetes  del Grup Escolar Renaixença en concepte de material escolar (6 quaderns de paper barba, 6 regles, 12 llapis vermells i 32 quaderns de quadrícula). (Arxiu Municipal de Manresa)

     

28/12/1936: petició del Conseller de Cultura, Carles Costa, perquè el Departament de Foment i Treball faciliti un electricista per instal·lar aparells de ràdio als grups escolars de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)