Els morts de la Guerra Civil
a Manresa (1936-39)

Crèdits

Continguts

Elaboració de les diferents relacions de víctimes mortals:

- Relació de milicians i soldats morts o desapareguts al front de guerra: l’estudi fou encarregat pel Centre d’Història Contemporània a Joaquim Aloy i Jordi Sardans, que van fer un primer treball de recerca. Ramon Fons i Pere Gasol el van completar i finalitzar.

- Partint dels treballs publicats per Josep Maria Solé i Sabaté i Joan Villarroya, i en base a la recerca en diferents arxius i a treballs de memòria oral, es van completar les relacions de:

            - assassinats a la rereguarda republicana (Ramon Fons i Pere Gasol)

            - víctimes dels bombardeigs aeris (Pere Gasol)

            - executats pel règim franquista al Camp de la Bota, assassinats a l’entrada de les tropes franquistes a Manresa i morts en centres de reclusió franquistes (Joaquim Aloy)

- A partir de les dades del llibre “Els catalans als camps nazis”, de Montserrat Roig, del treball del deportat Jacint Carrió, i a partir de la informació continguda a l’Arxiu de l’Amical de Mathausen i diferents arxius europeus de la Deportació es va elaborar la relació de manresans morts als camps nazis (Joaquim Aloy i Jordi Pons) 

 

Fons de documentació bàsics: Jutjats de Manresa, Arxiu Municipal de Manresa, Arxiu Comarcal del Bages

 

Disseny: Arnau Aloy i Olivé

WebMaster: Francisco Cholbi

Maquetació del contingut: PSDaWEB

Manresa, juliol del 2006