Els morts de la Guerra Civil
a Manresa (1936-39)

La vostra aportació

Si voleu aportar qualsevol informació complementària o observeu alguna inexactitud en les dades de les relacions de víctimes us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres.

 

                                                 memoria@memoria.cat