Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alfaro Escalera, Miquela

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Tardienta
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
55
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Tardienta
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
24/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Prop Cementiri
Observacions: 
Fills: Paca Bailo Alfaro (25) i Eugenio Bailo Alfaro (15). Altres: Antoni Alfaro Barruell (84).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"