Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Allué Gracia, Agustina

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
36
Nom del cap de casa: 
María Gracia [sic]
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Osca
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
11/04/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"