Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Allué Laguardia, Teresa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
17
Nom del cap de casa: 
Gregoria Feringán
Lloc de procedència: 
Almuniente
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
24/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Joc de la Pilota, 7, 2n
Estada: 
5 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"