Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alonso Luengo, Aquilina

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Sant Sebastà
Província de naixement: 
Guipúscoa
Edat complerta: 
31
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Sant Sebastià
Província de residència: 
Guipúscoa
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Sant Sebastià/Santander/França
Província de procedència: 
Guipúscoa/Cantàbria/França
Data d’arribada: 
09/10/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Joaquim Maurín, 33
Organització responsable: 
Secretariado de Relaciones de Refugiados Confederales
Observacions: 
Familiars: Fernando Manrique Alonso (9, St. Sebastià) i José Mª Manrique Alonso (5). Evacuada amb el vapor Zurriola. Desitja saber d'Alejandro Manrique Mena, "que se encontraba en Gijón en el Batallón Durruti Nº 51, Cabo, 3ª Compañía, 2ª Sección".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord". AHB. Fotocòpies Salamanca. Capsa "Període Guerra (Diversos)"