Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alonso Molina, Regina

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Infiesto
Província de naixement: 
Astúries
Edat complerta: 
70
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
L'Ametlla de Merola (Puig-reig)
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
08/10/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Cós, 3, 3r dret
Estada: 
2 mesos
Observacions: 
Familiars que porta: Mercè Rodríguez Fernández (9 anys, "R. Cubana") i Mercè Fernández Alonso (32 anys, "R. Cubana"). "Cobrement 157'50".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"