Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alòs Sires, Rosa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
39
Nom del cap de casa: 
Ramon Falguera Morell
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
15/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Tossal dels Cigalons (Torre Alemany)
Estada: 
5 mesos
Observacions: 
Posteriorment consta com a cap de casa Enriqueta Lozano Mariné.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"