Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Alquézar Luesma, Josep

Gènere: 
h
Lloc de procedència: 
Laluz
Província de procedència: 
??
Estada: 
9 dies
Observacions: 
Cap de grup. Familiars: 6. Crèdit Ajuntament: 108 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".